Sense - El Punt

735 persones viuen en naus o locals ocupats a Barcelona

El total de persones censades pels serveis de l’Ajuntament de Barcelona que viuen en naus o locals abandonats, com el que s’ha incendiat aquesta matinada a la plaça Tetuan, són 735. La xifra, que fa referència a un informe de l’abril del 2021, barreja famílies amb menors a càrrec i persones soles.

D’altra banda, els serveis municipals tenen comptabilitzades 334 persones més que viuen com a barraquistes en solars ocupats de la ciutat. Tots aquests casos impliquen ciutadans que es considera que tenen una llar, però que no es digna. És el que el consistori anomena infrahabitatge.

La dada de persones que viuen en aquestes condicions a Barcelona no és pública, però la Fundació Arrels l’ha aconseguit mitjançant una petició de transparència.